0901321858

Bộ lọc thô đầu nguồn Prowatech

2.500.000 2.190.000

Thương hiệu: Prowatech

  • Số cấp lọc: 3 cấp lọc
  • Lọc cặn bẩn, phèn, các chất rắn kích thước lớn hơn 1 micro